DENİZ SONDAJI

Zemin etüt raporu istenilen deniz yapılarında denizden sondaj yapılması gerektiğinde, derinliğin fazla olduğu ve sondaj tijinin sarsıntısız çalışması gereken yerlerde jack up barge yardımı ile -20 metre derinliği olan sularda kendini sudan keserek bu çalışmayı deniz hareketlerinden etkilenmeden yapmaktayız.

Deniz Sondajı Hizmetleri
 
Deniz sondajı hizmetlerinde açık deniz sondajı, su üzerinde operasyonlar için uygun bir platform kullanan bir sondaj operasyonudur. Günümüzde açık deniz sondajı, farklı deniz derinlikleri için özel olarak üretilmiş jack-up, sondaj gemileri ya da yarı dalgıç platformlar gibi platformlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Açık deniz sondajı, sığ deniz sondajı ve derin deniz sondajı olarak iki farklı gruba ayrılır, bunun sebebi ise kullanılan platform türü su derinliğine göre değişir. Herhangi bir sahada tercih edilen sondaj platformu temelinde denizin derinliğine, deniz durumuna ve rüzgâr şiddetine göre belirlenir;
 
Su derinliği 25 metre ise: batan platformlar, 
Su derinliği 15 metreden 100 metreye kadar ise: kriko platformlar, 
Su derinliği 100 metre ile 2000 metre arasında ise: yarı dalgıç platform veya demirli sondaj gemisi,
Su derinliği 500 metreden 3000 metreye kadar ise: aktif konumlandırma sistemi kullanan yarı dalgıç platform veya sondaj gemisi, 
Yüksek dalga boylarının gözlendiği alanlarda: yarı dalgıç platformlar veya yeni nesil sondaj gemileri kullanın. 
 
Sığ Deniz Sondajı 
 
Deniz sondajı hizmetlerinde deniz seviyesinden 100 metre yükseklikteki sondaj işlemlerine genellikle sığ deniz sondajı denir. Sığ deniz operasyonlarında maksimum deniz derinliğini belirleyen faktörlerden bir tanesi de kullanılacak olan platformun kapasitesidir. Sığ sondaj operasyonları, karada sondaj operasyonlarına çok benzer. Sığ deniz operasyonlarında tercih edilen platform, deniz dibini sıkıştırarak sondaj için kullanılan ekipmanı su yüzeyinin üzerinde tutan bir yapıdır.
Sondaj işlemleri sırasında platform kendi ağırlığını deniz tabanına aktarır. Platform deniz tabanına bastırıldığında, konumunu korumasına yardımcı olmak için ek sistemlere (demirleme veya aktif konumlandırma gibi) ihtiyaç duymaz. 
 
Derin Deniz Sondajı
 
Deniz sondajı hizmetlerinde derin deniz sondaj operasyonları, sondaj gemilerinde veya yarı dalgıç platformlarda gerçekleştirilen operasyonlardır. Derin deniz sondaj platformlarının sığ deniz sondaj platformlarıyla arasında bulunan en temel farklılık, ağırlıklarını dengelemek adına deniz tabanına güvenmeyip yüzer olmalarıdır. Bu nedenle yüzen platformlar olarak da tanımlanabilirler. Sığ su sondaj platformlarının yanı sıra derin deniz sondaj platformları için gerekli olan ana sistemler şunlardır: 
Konum koruma sistemi, 
Yükseltici sistem, 
Hareket sönümleme sistemi,
Sualtı emniyet valfi sistemi (Denizaltı BOP)

Konum Koruma Sistemi

Derin deniz sondajında Konum Koruma Sistemi (KKS), sondaj gemisinin konumunu belirleyen ve stabil tutan bir sistemdir. Bu sistem, geminin konumunu, rüzgar, akıntı, dalgalar ve diğer hava koşullarından etkilenen bir deniz ortamında tutmak için kullanılır. Ayrıca, bu sistem, geminin doğru bir şekilde pozisyonunu belirleyerek sondaj işleminin doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

Konum Koruma Sistemi, genellikle GPS (Global Positioning System) ve DGPS (Differential GPS) kullanır. Bu sistemler, geminin konumunu hassas bir şekilde belirlemek için uydu sinyallerini kullanır. Ayrıca, çevresel koşulları da ölçerek, geminin stabilitesini sağlamak için dinamik konumlandırma yapabilirler. Böylece, gemi herhangi bir sapma yaşamadan sabit bir konumda tutulabilir.

Konum Koruma Sistemi ayrıca, geminin güvenliğini sağlamak için de kullanılır. Sistem, geminin yakın çevresindeki diğer gemilerle çarpışmayı önlemek için de kullanılır. Ayrıca, olası bir acil durumda geminin hareketini kontrol etmek için de kullanılabilir.

Derin deniz sondajında Konum Koruma Sistemi, sondaj gemilerinin güvenli ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olan kritik bir bileşendir.

Yükseltici Sistem

Derin deniz sondajında yükseltici sistem, deniz tabanına kadar uzanan sondaj borusunu yukarı ve aşağı hareket ettirmek için kullanılan bir sistemdir. Bu sistem, sondaj borusunun deniz tabanına kadar indirilmesini ve delme işlemi sırasında borunun yukarı ve aşağı hareketini sağlar.

Yükseltici sistem, genellikle hidrolik güç kullanarak çalışır. Sondaj borusunun yukarı ve aşağı hareketini kontrol etmek için kullanılan bir dizi hidrolik piston ve silindirler içerir. Bu sistem aynı zamanda bir dizi elektrik motoru da kullanabilir.

Yükseltici sistem, sondaj borusunun derinliğine ve delme işleminin zorluğuna göre ayarlanabilir. Ayrıca, sondaj borusunun konumunu hassas bir şekilde kontrol etmek için sensörler kullanılır. Bu sensörler, borunun nerede olduğunu ve borunun hareketini izleyerek borunun doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.

Yükseltici sistem, derin deniz sondajında önemli bir rol oynar. Doğru bir şekilde çalıştığında, sondaj borusunun hareketini kontrol ederek güvenli ve verimli bir şekilde sondaj yapılmasına yardımcı olur.

Hareket Sönümleme Sistemi

Derin deniz sondajında Hareket Sönümleme Sistemi (HSS), sondaj gemisi ve sondaj borusunun dalgalanmalarını azaltmak için kullanılan bir sistemdir. Denizdeki dalgalar ve diğer çevresel faktörler nedeniyle, sondaj gemisi ve sondaj borusu sık sık dalgalanır ve bu dalgalanmalar sondaj işlemi üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu nedenle, HSS, gemi ve borunun hareketini azaltarak daha verimli bir sondaj işlemi yapılmasını sağlar.

Hareket Sönümleme Sistemi, genellikle hidrolik veya pnömatik güç kullanarak çalışır. Sistem, geminin ve sondaj borusunun hareketini izleyen bir dizi sensör içerir. Bu sensörler, geminin ve sondaj borusunun hareketi hakkında veri toplar ve bu verileri kullanarak sistem, geminin ve borunun hareketini azaltmak için bir dizi hidrolik veya pnömatik piston ve silindirleri kontrol eder.

Hareket Sönümleme Sistemi, gemi ve sondaj borusunun dalgalanmasını önlemek için farklı teknikler kullanabilir. Bu teknikler arasında hidrolik veya pnömatik amortisörler, aktif hidrolik stabilizatörler, pasif stabilizatörler ve deniz çekimi gibi teknikler yer alır. HSS, gemi ve sondaj borusunun dalgalanmasını azaltarak, daha verimli bir sondaj işlemi yapılmasını sağlar ve ayrıca güvenliği arttırır.

Derin deniz sondajında Hareket Sönümleme Sistemi, sondaj işlemi sırasında geminin ve sondaj borusunun hareketini azaltarak, daha verimli ve güvenli bir sondaj işlemi yapılmasına yardımcı olan önemli bir bileşendir.

Sualtı emniyet valfi sistemi (Denizaltı BOP)

Derin deniz sondajında Sualtı Emniyet Valfi Sistemi (Denizaltı BOP), petrol ve gaz endüstrisinde kullanılan bir güvenlik cihazıdır. BOP (Blowout Preventer) olarak da bilinen bu sistem, sondaj borusunun delme işlemi sırasında olası bir kaçak veya patlama durumunda petrolün denize sızmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Denizaltı BOP, bir dizi hidrolik silindir, valf ve kapatıcı elemanlardan oluşur. Bu elemanlar, sondaj borusunun içinden geçtiği bir kasa içinde yer alır. Sistemin en önemli parçalarından biri, sondaj borusu üzerindeki bir tür çeneli mandal olan kapatıcı elemandır. Bu eleman, sondaj borusunu anında kapatıp petrolün sızmasını önler.

Denizaltı BOP sistemi, sondaj işlemi sırasında belli aralıklarla test edilir ve denetlenir. Sistemin çalıştığından emin olmak için, bazı testler gerçekleştirilir. Bu testler arasında, sistemin hidrolik ve mekanik bileşenlerinin çalıştığından emin olmak için basınç testleri, kapatıcı elemanların doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için testler ve sistemin uygun şekilde monte edildiğini doğrulamak için testler yer alır.

Sualtı Emniyet Valfi Sistemi, derin deniz sondajında büyük önem taşır. Sistemin doğru bir şekilde çalışması, sondaj işlemi sırasında olası bir felaketi önlemeye yardımcı olur ve doğal kaynakların çevreye zarar vermeden çıkarılmasını sağlar.